MEI gaat RFID Guardian business opzetten

Na een klein jaar een adviserende rol te hebben gehad, is MEI gevraagd de leiding te nemen op het zakelijke gebied van het RFID Guardian project. Dit project heeft als doel om RFID gebruik te beveiligen en privacy te garanderen. Na vijf jaar onderzoek, start nu de laatste fase in ontwikkeling van hardware en software.

De output is volledig Open Source en kan door iedereen gebruikt en verbetert worden, maar dient wel naar de markt gebracht te worden. Het is voor MEI een uitdaging om een business model te ontwikkelen voor een Open Source project dat binnen een universiteit is gestart.

Ondernemer van de maand MEI

Het VU Center for Entrepreneurship is een organisatie binnen de Vrije Universiteit die zich bezighoudt met ondernemerschap. Er wordt onderzoek gedaan naar ondernemerschap, ondernemerschap wordt gestimuleerd onder studenten en er is een netwerk van alumni ondernemers.

Maandelijks is er een ondernemer van de maand (oud student van de VU) waarover een artikel wordt geschreven op de website. Het kon natuurlijk niet uitblijven dat in de maand mei gekozen is voor MEI.

Je vindt het artikel op: de website van het VU CfE

Workshop Marketing, Communities en Ondernemerschap

Elke eerste maandag van de maand leren studenten en ondernemers in interactieve (gratis toegankelijke) workshops ins & outs over een specifiek thema dat betrekking heeft op ondernemerschap, gevolgd door een gezellige borrel om met mede (aspirant) (studenten)ondernemers in contact te komen.

Maandag 11 mei is het thema Marketing, Communities & Ondernemerschap.

De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met de Marketing Associatie Amsterdam. Onder leiding van de ondernemers Bob Stumpel, Meino Kalwij en Timan Rebel zullen verschillende aspecten belicht worden die te maken hebben met marketing, communities en ondernemerschap en zullen zij ook hun eigen ondernemersverhaal vertellen.

De workshop begint om 17:00 en na afloop is er een borrel.
ondernemerscafe marketing 150x150 Workshop Marketing, Communities en Ondernemerschap

Voor meer informatie ga naar: Ondernemerscafe020
Aanmelden is verplicht en kan via: CASE Amsterdam

MEI coacht studentondernemers

MEI is een samenwerking aangegaan met het Centrum van Amsterdamse Scholen voor Entrepreneurship (kortweg CASE) om studentondernemers te coachen. Dit sluit perfect aan bij de doelstelling van MEI om ondernemerschap te stimuleren en ondernemers te helpen.

Ervaring in ondernemen
Hoewel de Amsterdamse universiteiten en hogescholen steeds meer aandacht aan ondernemerschap besteden, hebben de docenten vaak niet de ervaring om typische ondernemersvraagstukken op te lossen. Er is daarom behoefte aan externe hulp van “echte ondernemers”. Omdat we bij MEI niet alleen ervaring in ondernemen hebben, maar dit ook nog aardig kunnen overbrengen, zijn we hiervoor gevraagd.